شیشه

Placeholder

شیشه کرتین وال

نمای شیشه کرتین وال به عنوان یکی از سیستم های نمای مدرن ساختمان محسوب می شود که ساختاری خود ایستا دارد که با ترکیب پروفیل لامل و جام های شیشه ... ادامه مطلب