رگلاژ پنجره ها

رگلاژ پنجره ها : اگر پنجره ها در هنگام باز و یا بسته شدن با نقطه ای درگیری داشته باشند و به صورت روان عمل نکنند پنجره باید رگلاژ شود. ... ادامه مطلب